Google
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้

Sage Asprova i-Reporter AutoSimply OrchidSystem Sage Asprova i-Reporter AutoSimply OrchidSystem Sage Asprova i-Reporter AutoSimply OrchidSystem
Sage Authorized Partner
Sage Development Partner,Accpac,Sage 300


Norming


Contact Us

Accounting & Distribution Suits sage accpac
erp,sage,accpac,ระบบ erp,erp คือ,ระบบ erp หมายถึง,sage หมายถึง
sage accpac,sage 300,Sage 300,accpac,sage 300 accpac,accpac คือ

Sage 300 Solutions (ACCPAC)

sage,sage คือ,erp คือ,ระบบ erp,ระบบ erp หมายถึง,accpac,accpac คือ,accpac หมายถึง,
Sage 300 (Accpac) โปรแกรมบัญชี Sage 300 เดิมเรียกว่า Accpac จะแบ่งการทำงานเป็นระบบต่าง ๆ รวม 7 ระบบ ได้แก่ SM,GL,AP,AR,IC,PO,OEโดยจะแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
accpac คือ โปรแกรม คู่มือ การใช้โปรแกรม accpac การติดตั้งการใช้ sage accpac คือ ระบบ accpac คือ ระบบ erp คือ,ระบบ erp หมายถึง,sage คือ,accpac คือ

- ส่วนควบคุมการทำงานของระบบ และรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ได้แก่   ระบบ SM
- ส่วนบัญชี และการเงิน ได้แก่ GL, AP และ AR
- การจัดจำหน่ายสินค้า, การจัดซื้อ และการควบคุมสินค้าคงเหลือ ได้แก่ IC ,PO และ OE
 ส่วนควบคุมการทำงานจะแบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่ Administrative Services และ Common Services
accpac งานบัญชี accpac ตัวแทนจำหน่าย accpac บริษัท accpac sage ราคา วิธีใช้ accpac 300 erp

Administrative Service
   สำหรับกำหนดสิทธิในการใช้งานของแต่ละ User, ตรวจสอบข้อผิดพลาดจากการทำงาน รวมถึงการ Backup ข้อมูล และการนำข้อมูลกลับมาใช้งาน
accpac โปรแกรมบัญชี accpac ตัวแืทนจำหน่าย accpac ราคา การติดตั้ง accpac

Common Services
   สำหรับเก็บข้อมูลของบริษัท เช่น ชื่อ ที่อยู่ สกุลเงินหลักของบริษัท รอบปีบัญชีของบริษัท การกำหนดตั้งเวลาล่วงหน้าสำหรับรายการจ่ายชำระ กำหนดสกุลเงิน และอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละวัน กำหนดรายการเกี่ยวกับภาษี กำหนดรายการเกี่ยวกับธนาคาร
accpac โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป คู่มือโปรแกรม accpac โปรแกรม sage accpac accpac คืออะไร วิธีติดตั้ง accpac บัญชี ตัวอย่างโปรแกรม sage accpac คือ accpac erp

General Ledger (GL)
   ระบบบัญชีแยกประเภท (GL) เป็นระบบที่สามารถเก็บข้อมูล และรายงานทางการเงินได้ตามต้องการ ไม่ว่าลักษณะธุรกิจจะเป็นเช่นไร สามารถ Setup G/L ให้เหมาะสมกับธุรกิจได้

Account Payable System (A/P)
   ระบบเจ้าหนี้ เป็นระบบที่ควบคุมเกี่ยวกับด้านหนี้สิน และกำหนดรายละเอียดเจ้าหนี้ม ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย, หนี้สินอื่นๆ โดยสามารถดูการบันทึกบัญชี และรายละเอียดของรายการต่าง ๆ ได้ทางหน้าจอ (Preview) หรือพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ 
โปรแกรม accpac ตัวแทนจำหน่าย accpac,sage accpac ราคา,ระบบ accpac, accpac คืออะไร, คู่มือโปรแกรม accpac, sage erp accpac

Account Receivable System (A/R)
    ระบบลูกหนี้ เป็นระบบที่ควบคุมดูแลการบันทึกรายการเกี่ยวกับลูกค้า และจัดทำรายงานต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบริษัท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาด และลักษณะธุรกิจของแต่ละบริษัท

Inventory Control (I/C)
  ระบบสินค้าคงคลัง เป็นระบบสินค้าคงคลังใช้สำหรับควบคุมสินค้า, วัตถุดิบ, วัสดุสิ้นเปลือง, อะไหล่ และอุปกรณ์ต่างๆ โดยเก็บรายละเอียด และบันทึกในระบบ Perpetual ซึ่งบันทึกต้นทุนทันทีที่มีการเบิก-จ่าย และจะส่งรายการไปยัง G/L เมื่อมีการทำรายการรับของ (Receipt), เบิกของ (Shipment), โอนสินค้า (Transfer), ประกอบสินค้า (Assemblies) รวมทั้งรายการปรับปรุงสินค้า (Adjustment) เมื่อมีการทำ Run Day End Processing

sage erp accpac, sage 300, accpac 3rd party
Order Entry (O/E)
   ระบบขายสินค้าเป็นระบบที่ควบคุมดูแลการบันทึกรายการเกี่ยวกับ
การรับจองสินค้า (Order Confirmation) การตัด stock ขายสินค้า(Ship ment) การออก Invoice, Credit Notes, Sales returns และจะทำการส่งรายการไปตั้งหนี้ และลดหนี้ในระบบลูกหนี้ และจะ Update จำนวนสินค้า, ราคา, ต้นทุน และประวัติต่างๆ ให้อัตโนมัติเมื่อทำการประมวลผล( Run Day End Processing)
ในระบบ Inventory Control และยังสามารถพิมพ์รายงานเพื่อวิเคราะห์
การสั่งซื้อของลูกค้า ที่ได้ทำ Order, Invoice เรียบร้อยแล้ว 

Purchase Order (P/O)
ระบบจัดซื้อเป็นระบบสำหรับช่วยควบคุมดูแลในด้านการบริหารจัดซื้อ
ให้มีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น การทำงานของระบบสามารถ
ออกใบขอซื้อ (Requisitions/PR), ใบสั่งซื้อ (Purchase Order), ใบรับสินค้า
(Receipt), บส่งคืนสินค้า (Return) และใบลดหนี้/เพิ่มหนี้ (Debit/Credit Note)
โดยจะทำงานเชื่อมโยงกับกับระบบสินค้าคงคลัง (Inventory Control)

accpac คู่มือโปรแกรมบัญชี accpac ตัวแทนจำหน่าย accpac โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป accpac, accpac คืออะไร, วิธีใช้ accpac
accpacคือ sage accpac ตัวแทนจำหน่าย accpac,accpac software solution,accpac solution provider,accpac,erp,ERP,sage,erp คือ,sage คือ,accpac คือ,ระบบ erp
| นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการใช้คุกกี้ |