Google
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้

Sage Asprova i-Reporter AutoSimply OrchidSystem Sage Asprova i-Reporter AutoSimply OrchidSystem Sage Asprova i-Reporter AutoSimply OrchidSystem
 

Sage 300 Tips(formerly Sage 300 ERP)
Week 5 Mar 2012
Setting Account Permissions

To set account permissions
1.Turn on G/L Security by selecting Use G/L Security on the Account tab of the G/L Options form. You must also choose the default user access (whether, by default, users have access to all accounts or to no accounts).
 

Sage Authorized Partner
Sage Development Partner,Accpac,Sage 300


Norming

Our Service

accpac sage erp accpac คือ, sage คือ, erp คือ, ระบบerp Training Course Update|Sage 300-Financial Suite(formerly Sage 300 ERP)
Sage 300 2014 Sage 300 2014 Sage 300 2014 training course update
accpac sage erp accpac คือ, sage คือ, erp คือ, ระบบerp Training Course Update Sage 300(formerly Sage 300 ERP) - Financial Suite To Understand Sage 300 basic work flow For new accountant to use Accpac 1st time and few experience

Sage 300 (formerly Sage 300 ERP Accpac)
โปรแกรมบัญชี Sage 300 จะแบ่งการ ทำงานเป็นระบบต่างๆ รวม 7 ระบบได้แก่ SM, GL, AP, AR, IC, PO, OE โดยจะแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
- ส่วนควบคุมการทำงานของระบบและรักษาความ ปลอดภัยของข้อมูล ได้แก่ ระบบ SM
- ส่วนบัญชีและการเงิน ได้แก่ GL, AP และ AR
- การจัดจำหน่ายสินค้า, การจัดซื้อและการควบคุมสินค้าคงเหลือ ได้แก่ IC, PO และ OE


Sage 300 Manufacturing
AutoSimply คือระบบการผลิตเป็นโปรแกรมที่ง่ายต่อการใช้งาน เหมาะสำหรับธุรกิจการขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เรียบง่ายแต่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ ช่วยให้ดำเนินการผลิตอย่างเป็นระบบครอบคลุมถึงการสั่งซื้อวัสดุ, กระบวนการผลิต,ความคืบหน้าของงาน,การคำนวณต้นทุนค่าใช้จ่าย,การใช้วัสดุ, เศษวัสดุและสินค้าทดแทน การขายลดราคาเป็นต้น


Asprova

Asprova
Asprova APS (Advance Planning & Scheduling) คือ ระบบที่สร้างตารางการผลิตด้วยความเร็วสูงสำหรับหลายไอเทม และกระบวนการหลายขั้นตอน รวมรวบด้านการขาย การผลิต สินค้าคงคลัง และแผนการสั่งซื้อไว้อย่างสมบูรณ์


Norming Asset Management

Norming Asset Management แบ่งหน้าที่การทำงานเป็นแต่ละ module ซึ่งได้แก่ Asset Accounting สำหรับการทำงานทางด้านรายการบัญชีของทรัพย์สินซึ่งประกอบด้วย การรับเข้าของทรัพย์สิน, การคิดค่าเสื่อมราคา, รายการปรับปรุง, การขายทรัพย์สิน, การรวมทรัพย์สินเข้าด้วยกัน และแยกทรัพย์สินออกจากกัน

Orchid System for Business

Orchid Systems คือ Sage OEM เป็นหุ้นส่วนระดับ Goldเพื่อการพัฒนาและได้เป็นส่วนหนึ่งของ Sage300(เดิมเรียกว่า Accpac) มายาวนานมากกว่า 20ปี Orchidได้พัฒนาโมดูลของ Sage300 ดังนี้
-จัดหาเครื่องมือวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
-ง่ายและอัตโนมัติกสำหรับระบบงานที่ใช้เวลานาน มีความซับซ้อน และเป็นงานที่ต้องทำเป็นประจำ
-พัฒนาด้วย Sage 300 SDK ทั้งระบบ
PereSOFT

Peresoft Cashbook For Sage 300
ระบบการรับ - จ่ายเงิน cash book เป็นระบบที่ใช้บันทึกรายรับ รายจ่ายของบริษัท การทำรายการกระทบยอดเงินฝากของธนาคาร(Bank Reconcdiliation) สามารถทำได้ทุกวัน ซึ่งจะทำให้ยอดของธนาคาร ถูกปรับปรุ่งอยู่เสมอ


ConMas i-Reporter
รูปแบบใหม่ของ"Field Report", การบันทึก,
การรายงานและการเรียกดูผ่าน iPad, iPhone และ Windows ที่ได้รวบรวมข้อมูลดิจิตอลและการป้อนข้อมูลด้วยลายมือ
   
| นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการใช้คุกกี้ |