Google
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้

Sage Asprova i-Reporter AutoSimply OrchidSystem Sage Asprova i-Reporter AutoSimply OrchidSystem Sage Asprova i-Reporter AutoSimply OrchidSystem
Sage Authorized Partner
Sage Development Partner,Accpac,Sage 300


Norming


Contact Us

Fixed Assets

Norming Asset Nanagement

Norming Asset Management แบ่งหน้าที่การทำงานเป็นแต่ละ module ซึ่งได้แก่

Asset Accounting

สำหรับการทำงาน ทางด้านรายการบัญชีของทรัพย์สิน ซึ่งประกอบด้วย การรับเข้าของทรัพย์สิน, การคิดค่าเสื่อมราคา, รายการปรับปรุง, การขายทรัพย์สิน, การรวมทรัพย์สินเข้าด้วยกัน และแยกทรัพย์สินออกจากกัน
Asset Maintenance สำหรับรายการเกี่ยวกับการบำรุงรักษาต่างๆ ของทรัพย์สิน
Asset Leasing  สำหรับอำนวยความสะดวกในการให้เช่าทรัพย์สิน
Asset Tracking สำหรับอำนวยความสะดวกในการใช้ barcode
 
จุดเด่น
สามารถทำงานเชื่อมต่อกันกับ Sage 300 ในส่วนของ GL, AP, AR, PO
ทำงานร่วมกับ Pervasive SQL, MS SQL Server, Oracle  and IBM DB2.
สะดวกในการ run number
สามารถคำนวณค่าเสื่อมราคาได้อย่างสะดวก
สนับสนุนระบบเงินตราต่างประเทศ
สามารถตั้ง schedule สำหรับการทำรายการค่าบำรุงรักษา
สามารถทำการให้เช่าทรัพย์สิน และ ตั้งหนี้
อำนวยความสะดวกในด้าน Barcode
สามารถแนบ file รูปภาพของทรัพย์สินแต่ละชนิดเก็บไว้ในทะเบียน ทรัพย์สินได้
พิมพ์รายงานต่าง ๆ และข้อมูลที่ต้องการหาตามรายการที่เกิดขึ้นของ ทรัพย์สิน
การเชื่อมต่อ กับ Sage 300 Norming Asset Management
ได้พัฒนาขึ้นสำหรับ Sage 300 Advantage Series Software จึงมีส่วนคล้ายและเชื่อมโยงกันในแต่ละ module ของ Sage 300
ใช้ “fiscal calendar และ currency” ใน Common Service module.
รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินจะมีการสร้าง G/L batches โดยอัตโนมัติ
เชื่อมต่อกับ POผ่าน asset requisition, acquisition(รับเข้าทรัพย์สิน) และขั้นตอนการออก invoice
สามารถ สร้าง AP Invoice จาก asset acquisition batch ได้โดยอัตโนมัติ
สามารถ สร้าง AR Invoice จาก asset disposal batch ได้โดยอัตโนมัติ
สามารถ สร้าง AP Invoice จาก asset maintenance batch ได้โดยอัตโนมัติ
สามารถ สร้าง AR Invoice จาก asset lease billing entry ได้โดยอัตโนมัติ
สามารถเรียกดูรายการจาก G/L, AP and A/R ไปยังรายการที่เป็นต้นกำเนิดจาก asset ได้
Multicurrency
รับเข้า ทรัพย์สินเป็นเงินตราต่างประเทศตามสกุลเงินของ เจ้าหนี้ได้
  คำนวณ กำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับทรัพย์สินที่มีอยู่
  ปรับปรุงมูลค่าของทรัพย์สินตามสกุลเงินที่รับเข้า หรือ สกุลเงินของบริษัทที่ใช้อยู่ได้
  ทำรายการขายทรัพย์สินเป็นสกุลเงินที่รับเข้า หรือ สกุลเงินของบริษัทที่ใช้อยู่ได้
ทำรายการเกี่ยวกับค่าบำรุงรักษาเป็นสกุลเงินที่รับเข้า หรือ สกุลเงินของบริษัทที่ใช้อยู่ได้
ทำรายการใช้เช่าทรัพย์สินเป็นสกุลเงินที่รับเข้า หรือ สกุลเงินของบริษัทที่ใช้อยู่ได้
ความสามารถในการ Run number ของ Asset
Asset ID สามารถมีได้ถึง 72 ตัวอักษร (รวมถึงตัวคั่นของแต่ละส่วน) ซึ่งสามารถกำหนดได้สูงสุด 9 ส่วน
ในแต่ละส่วน (Segment) ของ Asset ID สามารถตั้ง code ที่เป็นส่วนกำหนดของ category, cost center, location และ group.
สามารถ Running number ให้โดยอัตโนมัติ เมื่อสร้าง Asset ID ขึ้นใหม่ในแต่ละประเภททรัพย์สิน
 
| นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการใช้คุกกี้ |